اطفا حریق تهران
به گزارش ایمن گستر تهران پویا، در پی تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵ به مبنی بر حریق مغازه تعمیرگاه موتور سیکلت، ستادفرماندهی سازمان آتش نشانی تهران ایستگاه۵۸رابه محل حادثه در میدان فرحزاد اعزام کرد.

آتش سوزی در یک مغازه تعمیرگاه موتور سیکلت رخ داده بود که پس از رسیدن نیروهای عملیات مشاهده شد دود و شعله زیادی از داخل مغازه به بیرون زبانه می کشید و در حال سرایت به مغازه های اطراف بود.

آتش نشانان بلافاصله با رعایت کامل موارد ایمنی به دو تیم مهار آتش سوزی و نجات تقسیم شدند که گروه اول اقدام به قطع برق و گاز و ایمن سازی محل حادثه کرد و با بکارگیری لوله های آبدهی آتش سوزی را مهار و از گسترش آن جلوگیری کردند.

تیم دوم آتش نشانا به داخل مغازه های کناری که تعدادی از آنها بسته بودند نفوذ کرده و از رسیدن آتش به داخل آنها اطمینان حاصل کردند.

آتش نشانان با لکه گیری کامل و ایمن سازی محل حادثه و تخلیه دود از مغازه های اطراف، به ماموریت خود پایان دادند.

علت این آتش سوزی توسط کارشناسان سازمان آتش نشانی تهران در دست بررسی است.