اطفا حریق تهران
با دریافت خبر وقوع این حادثه بلافاصله آتش‌نشانان ایستگاههای ۸،۳۴ و خودروهای پشتیبانی را به محل حادثه در خیابان طرشت، میدان سماء، کوچه اکبری اعزام کرد.

با رسیدن به محل حادثه مشاهده شد در بالکن طبقه چهارم یک ساختمان ۶ طبقه ۴۰ واحدی آتش سوزی رخ داده و شعله های آتش در حال سرایت به واحد و بالکن های طبقات پایین بود و دود ناشی از آتش سوزی به چند واحد سرایت کرده و ساکنان دچار ترس و نگرانی شده بودند.

آتش نشانان بلافاصله پس از ایمن سازی محل حادثه با قطع سیستم برق و گاز این ساختمان مسکونی، به دو گروه تقسیم شدند و گروه اول توسط یک رشته لوله آبدهی و فن فشار مثبت جهت تخلیه دود به مقابله با این آتش سوزی رفتند و گروه دوم نیز به طور همزمان به جستجو و نجات محبوسین احتمالی در ساختمان پرداختند.

آتش نشانان پس از خاموش کردن آتش و تخلیه دود و محصولات آتش سوزی و ارائه تذکرات ایمنی لازم به مدیر ساختمان به ماموریت خود پایان دادند