اطفا
کارگران با مشاهده شعله های آتش در تماس با سامانه ۱۲۵ درخواست کمک کردند که ستاد فرماندهی آتش نشانی تهران ساعت ۲۰:۴۵ دقیقه به سرعت آتش نشانان ایستگاه ۳۸ را به محل حادثه در محله نعمت آباد، شهرک صادقیه اعزام کرد.

در داخل یک ساختمان دوطبقه قدیمی ساخت که مالک، از آن به عنوان انبار کفش و کتانی استفاده می کرد، مقدار زیادی کفش و کتانی و زیره انواع کفش ها دچار آتش سوزی شده و در حال سرایت و گسترش بود.

آتش نشانان بلافاصله پس از قطع جریان برق و گاز ساختمان، با بستن دستگاه تنفسی وارد ساختمان مسکونی به مساحت ۹۰ متر مربع شدند و همزمان با استفاده از لوله های آبدهی و خاموش کردن شعله های آتش، به جستجوی محبوسین احتمالی پرداختند که مشخص شد خوشبختانه در این آتش سوزی کسی مصدوم و محبوس نشده و همه کارگران در خارج از ساختمان هستند.

نیروهای عملیات پس از مهار شعله های آتش، با استفاده از دستگاه تهویه مخصوص آتش نشانی، دود های حاصل از آتش سوزی را به خارج از کارگاه زیرزمینی تخلیه کردند.

آتش نشانان پس از ایمن سازی کامل محل حادثه و تحویل محل به عوامل انتظامی به ماموریت خود پایان دادند.