انباری کاشی
به گزارش ایمن گستر تهران پویا، ساعت ۱۶:۱۲ دقیقه روز گذشته در پی تماس تلفنی کارگران یک انبار با سامانه ۱۲۵ مبنی بر مشاهده آتش سوزی از داخل یک انبار در شرق به غرب بزرگراه آزادگان بعد از خیابان سهیل، ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی تهران بلافاصله نیروهای عملیات ایستگاه های ۳۵، ۱۳۲ و ۸۱ را به همراه خودروهای پشتیبانی رهسپار محل حادثه کرد.
علی دارابی فرمانده آتش نشانان اعزامی در این باره گفت: محل حادثه یک انبار با کاربری جمع آوری کاشی و سرامیک به وسعت هزار متر مربع بود که ۲۰۰ متر از آن به علت نامعلوم طعمه شعله های آتش شده و به سرعت در حال سرایت و پیشروی به دیگر نقاط انبار بود.
آتش نشان با رعایت موارد ایمنی، پس از قطع جریان برق وگاز و تجهیز به دستگاه تنفسی با استفاده از چند رشته لوله آبدهی از دو ضلع شروع به خاموش کردن شعله های آتش کردند و از سرایت آتش به دیگر نقاط انبار جلوگیری کردند.
آتش نشانان پس از اطفا شعله های آتش، به جداسازی اجناس سوخته از یکدیگر اقدام کردند و پس از اطمینان از عدم شعله وری مجدد و ارائه نکات ایمنی درباره روش انبار داری مناسب جهت جلوگیری از حوادث بعدی به مالک انبار، عملیات خود را پایان دادند.
علت این آتش سوزی توسط کارشناسان سازمان آتش نشانی تهران در حال بررسی است.

 

انباری کاشی

 

انباری کاشی