اعلام حریق
شاهدان در پی مشاهده دود و آتشی که از یک انبار چوب بلند می شد، سراسیمه با سامانه ۱۲۵ تماس گرفتند و درخواست کمک فوری کردند که با هماهنگی ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی تهران بی درنگ نیروهای عملیات ایستگاه های ۲ و ۱۲۰ ساعت ۲۰:۲۵ روانه خیابان انقلاب، پل چوبی شدند.

هنگام رسیدن آتش نشانان به محل حادثه، دود غلیظی از محل آتش سوزی به بیرون زبانه می کشید.

آتش نشانان با استفاده از تجهیزات خاموش کننده و دستگاه تنفسی به کانون آتش که انبار چوب بود نزدیک شدندو شعله های آتش را مهار و خاموش کردند.

نیروهای عملیات پس از خاموش کردن کامل آتش سوزی با استفاده از فن های فشار قوی، دودهای حاصل از این آتش سوزی را از درون ساختمان به بیرون تخلیه کردند.

با توجه به تعطیلی واحد های تجاری و نبود افراد در داخل ساختمان، خوشبختانه در این حادثه به هیچ کس آسیب جانی نرسید.