اطفا حریق
ساعت ۱۱.۳۳ دقیقه در پی تماس اهالی محل با سامانه ۱۲۵ و اعلام وقوع آتش سوزی در یک منزل مسکونی، بلافاصله با هماهنگی ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی، آتش نشانان ایستگاه‌های ۱۹،۲۲،۷ و ۹ به همراه خودروهای حامل دستگاه تنفسی به محل حادثه واقع در بلوار فضیلت، رهسپار شدند.

بنا به اظهار آتش نشانان اعزامی، آتش سوزی از قسمت اتاق خواب یکی از واحدها در طبقه سوم ساختمان چهار طبقه مسکونی در نبود ساکنین اتفاق افتاد. آتش نشانان همراه با تجهیزات خاموش کننده به سرعت خود را به طبقه سوم ساختمان رسانده و با استفاده از چندین رشته لوله آبدهی به مقابله با شعله‌های آتش در داخل منزل مسکونی مشغول شده و توانستند آتش را مهار کرده و همچنین از گسترش بیشتر آن به اطراف ممانعت به عمل آورند.

همزمان گروه امداد و نجات آتش نشانی با ایمنی کامل و بستن دستگاه تنفسی در داخل ساختمان مسکونی به جست و جوی گرفتار شدگان احتمالی پرداختند و موفق شدند ساکنان ساختمان را که در میان دود و آتش بدام افتاده بودند، به سلامت از داخل ساختمان به بیرون و محل امن انتقال دهند.

خوشبختانه این آتش سوزی تلفات جانی و مصدوم نداشت و علت بروز این حادثه نیز درحال حاضر از سوی کارشناسان سازمان آتش نشانی شیراز در دست بررسی است.