اطفا
ساعت ۲۳:۲۵ دقیقه شب گذشته ستاد فرماندهی آتش نشانی تهران پس از به صدا درآوردن زنگ ایستگاه های ۱۰۲ و ۹۸، نیروهای عملیاتی را به همراهی خودروهای پشتیبان برای خاموش کردن آتش سوزی در یک منزل مسکونی در بلوار فردوس شرق، خیابان ولیعصر، نبش کوچه ۴ به محل حادثه اعزام کرد.

با رسیدن به محل حادثه مشاهده شد در یک ساختمان ۵ طبقه ۲۰ واحدی از یکی از واحد ها در طبقه ی پنجم مقداری دود و محصولات آتش به بیرون ساختمان زبانه می کشید و قسمتی از آشپزخانه این ملک مسکونی، طعمه شعله های سرکش آتش شده است.

نیروهای عملیات بلافاصله پس از تجهیز خود به سیلندر های دستگاه تنفسی و ایمن سازی ساختمان مسکونی و قطع گاز و برق و آب با کشیدن لوله های آبدهی خود را به کانون آتش سوزی رساندند و همزمان با جلوگیری از سرایت شعله های سرکش به قسمت های دیگر واحد، آتش سوزی در قسمت آشپزخانه را مهار و کاملاً خاموش کردند.

آتش نشانان پس از خاموش کردن کامل آتش و جداسازی اجناس نیمه سوخته برای لکه گیری محل حادثه و خارج کردن دود و جداسازی وسایل پس از ایمن سازی کامل ساختمان مسکونی و تحویل محل حادثه به مالک، عملیات خود را پایان دادند.

خوشبختانه در این حادثه به هیچ یک از ساکنین آسیبی نرسید.