آتش سوزی
رئیس آتش‌نشانی ایوانکی با اشاره به وقوع آتش‌سوزی در مرکز معاینه فنی خودروهای سبک ایوانکی گفت: عملیات اطفای حریق به‌سرعت انجام و آتش‌سوزی مهار شد.
حسن دلاوری ، بابیان اینکه گزارشی مبنی بر آتش‌سوزی در سوله مرکز معاینه فنی خودروهای سبک ایوانکی به آتش‌نشانی ارسال شد، اظهار داشت: دو دستگاه خودرو آتش‌نشانی همراه با سه نفر آتش‌نشان به‌سرعت به محل حادثه اعزام شد.

حرارت آتش منجر به بروز خسارت به سیستم‌های الکترونیکی دستگاه‌های این مرکز شده و خسارت زیادی به تجهیزات آن واردشده است.

رئیس آتش‌نشانی ایوانکی با تأکید بر اینکه این حادثه خسارت جانی نداشته است، افزود: علت وقوع حادثه و میزان خسارت واردشده توسط کارشناسان مربوطه در حال بررسی است.

آتش‌سوزی به امکانات زیرساختی این مرکز در حوزه برق نیز خسارت‌هایی را وارد کرده است.